ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้คืออะไร

มาดูกันว่า FIRE ALARM SYSTEM ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ คือระบบอะไร

และทำงานอย่างไร

ระบบเตือนอัคคีภัยคือระบบที่ประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวนหนึ่งที่ทำงานร่วมกันเพื่อตรวจจับและเตือนคน อุปกรณ์ภาพ(Visual Appliance)และอุปรณ์เสียง(Audio Appliance) เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟ เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ สัญญาณเตือนเหล่านี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจากเครื่องตรวจจับควัน(Smoke Detector)และเครื่องตรวจจับความร้อน(Heat Detector)หรืออาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์เตือนภัยด้วยมือเช่น Manual Call Pointหรือ Pull สัญญาณเตือนภัยอาจจะมาจากระฆัง(Bell)หรือหรือแตร(Strobe) นอกจากนี้อาจมาจากลำโพงสเตอริโอที่ส่งเสียงปลุกตามด้วยข้อความให้มีการอพยพ เสียงที่เตือนผู้คนภายในอาคารไม่ให้ใช้ลิฟท์ เครื่องควบคุมสัญญาณเตือนไฟอาจตั้งไว้ที่ความถี่และเสียงที่แตกต่างกันรวมทั้งต่ำปานกลางและสูงขึ้นอยู่กับประเทศและผู้ผลิตอุปกรณ์ ระบบสัญญาณเตือนภัยส่วนใหญ่ในยุโรปมีเสียงเหมือนไซเรนที่มีความถี่ที่สลับกันไปมา อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่าแตร(Horn)ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาสามารถใช้อย่างต่อเนื่องหรือตั้งรหัสต่าง ๆ เช่นรหัส 3 นอกจากนี้อุปกรณ์เตือนภัยไฟไหม้ยังสามารถตั้งค่าระดับเสียงต่างๆได้ ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ในสหราชอาณาจักรจะได้รับการทดสอบเป็นประจำทุกสัปดาห์ตามข้อกำหนด BS-fire 2013

องค์ประกอบของ Fire Alarm System มีอะไรบ้าง

Fire Alarm System ประกอบด้วย

  1. Fire Control Panel
  2. Smoke Detectors
  3. Heat Detector
  4. Manual Call Point
  5. Bell/Strobe

Fire Alarm Control System มีกี่แบบ

มี 2 แบบ คือ Conventional และ Addressable

         1. Conventional Fire Alarm System

อุปกรณ์ของระบบนี้จะเดินสายชุดเดียวกันต่อกับ ตู้ควบคุม (Fire Alarm Control Panel) ตู้ control panel จะแสดงสัญญาณชึ้น เมื่ออุปกรณ์ใดถูกตรวจจับตามที่ติดตั้งอุปกรณ์นั้นๆ เป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพง เหมาะกับสถานที่เล็กๆ ปัญหาของระบบนี้คือ เมื่ออุปกรณ์ใดส่งสัญญาณไฟไหม้ ตู้ Control Panel จะแสดงว่ามีสัญญาณเตือนไฟไหม้ แต่ไม่สามารถระบุโดยละเอียดได้

2. Addressable System

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยแบบ Addressable เป็นระบบชนิดที่ทันสมัยที่สุด ส่วนประกอบต่างๆจะถูกระบุที่อยู่(Address)  เมื่ออุปกรณ์ทำการแจ้งเตือนไฟไหม้  ระบบเหล่าจะสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าเกิดปัญหาเกิดขี้นที่จุดใด ช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณได้มาก ทำให้การช่วยเหลือทำได้ทันท่วงที

Message us